25.8.2016

Mean reversion


Mean reversion, eli huonosti suomennettuna keskiarvoon palautuminen, on lähiaikoina paljon tutkimani strategia. Perusajatus on, että mitä useamman vuoden peräkkäin tietty sektori tippuu (tuotto on negatiivinen), sitä suuremmaksi kyseisen sektorin tuotto-odotus muodostuu. Laskemani historialliset keskimääräiset tuotot näkyvät alla olevassa taulukossa:

Vuosia miinuksella CAGR seuraavat kolme vuotta
0  9%
1 10%
2 13%
3 20%
4 19%
5 11%

Data koskee Yhdysvaltojen sektoreita ja on peräisin Kenneth Frenchin sivustolta (49 Industry Portfolios, osingot huomioitu). Data päivitetään ilmeisesti kerran vuodessa sivustolle, joten valitettavasti myöhästyin tämän vuoden osalta. Tänä vuonna strategia onkin toiminut loistavasti: vuoden alussa kulta- ja hiiliteollisuus olivat tuottaneet negatiivisen tuoton neljä vuotta peräkkäin ja kaivosteollisuus kolme vuotta peräkkäin. Historiaan perustuvat tuotto-odotukset olivat siis jokaisella noin 20%, mutta vuoden alusta kyseiset sektorit ovat tuottaneet jo 25%, 69% ja 83%.

Mielestäni minkä tahansa mekaanisen strategian toimivuus tulisi testata jokaisella mahdollisella markkinalla. Esimerkiksi NCAV-strategian toimivuus Japanin kuplamarkkinoilla kertoo jo jotakin strategian yleisestä toimivuudesta (lähde). Mean reversion-strategian toimivuuden testaus onnistuu kuitenkin omalta osaltani vain USA:n markkinoilla vuosilta 1927-2015. Havaintoja on onneksi melko runsaasti:

Taulukko ei välttämättä ole yhtä selvä muille kuin sen tekijälle, joten sitä luetaan näin: jos olisit ostanut kolme vuotta peräkkäin miinusta tuottanutta sektoria, keskimääräinen vuosituottosi olisi ollut ensimmäisenä vuotena 17%, toisena 21% ja kolmantena 19%. Jos taas olisit ostanut neljä vuotta peräkkäin miinusta tuottanutta sektoria vain kerran ja olisi käynyt oikein huono tuuri, 5%:ssa huonoimmissa tapauksissa keskimääräinen tuottosi ensimmäisenä vuotena olisi ollut -64%.

Kuten CAPEn kanssa, on tässä strategiassa kyse todennäköisyyksien hallinnasta ('tilting the odds in your favor'). Strategia ei oikein sovi käytettäväksi yksinään, sillä joinakin vuosina tuotto voi olla -80% (esimerkkinä hiiliteollisuus 2016), ja joinakin vuosina ei löydy yhtään sektoria, joka olisi ollut miinuksella useita vuosia peräkkäin.

Miksi strategia toimii? Toisin kuin monille muille strategioille, on tämän toimivuudelle helppo löytää mahdollisia syitä. Kukaan ei halua ostaa esimerkiksi sektori-etf:ää, joka on tuottanut vain miinusta monena vuotena peräkkäin.

Meb Faber on myös kirjoittanut kyseisestä strategiasta käyttäen yksittäisiä maita yksittäisien sektoreiden sijaan, jolloin kolme vuotta miinusta tuottaneiden maiden CAGR vuoden päähän oli mediaaniltaan 26% (lähde).

Kirjoitusta on päivitetty 29.1.2017 korjaamalla aritmeettiset yksittäisen vuoden tuotot geometrisiksi.

0 kommenttia:

Lähetä kommentti