7.8.2017

Matalat korot: this time is different


Lähiaikoina on ollut paljon puhetta matalista koroista ja niiden vaikutuksista osakkeiden tuottoihin. Sijoitusammattilaiset vakuuttavat lehtiartikkeleissa, että "matalat korot tukevat osakkeita". Lause on kuitenkin harhaanjohtava, sillä se antaa kuvan, että osakkeiden tuotot olisivat jatkossa korkeammat kuin mitä ne ovat aiemmin olleet. Tulisikin erottaa kaksi asiaa toisistaan:

Kun osakkeet ovat halpoja suhteessa korkoihin, on tuotto todennäköisesti jatkossa parempaa suhteessa korkoihin.
Kun osakkeet ovat halpoja suhteessa historiaan, on tuotto todennäköisesti jatkossa parempaa suhteessa historiaan.

Asiantuntijoiden toistama "matalat korot tukevat osakkeita" antaa ymmärtää, että osakkeet tuottavat jatkossa hyvin suhteessa historiaan, vaikka ne ovat halpoja vain suhteessa korkoihin. Harvaa yksityissijoittajaa kiinnostaa tuotot suhteessa korkoihin, vaan ainoastaan tulevat absoluuttiset tuotot.

Charlie Bilello kirjoittaa Pension Partnersin blogissa harvinaisen objektiivisella asenteella Fedin viitekoron ja osakkeiden tuoton yhteydestä. Yritän tässä artikkelissa jatkaa samalla linjalla, ja tarkastella yhteyttä vielä hieman syvällisemmin.

Tarkastellaan FEDin nimellis- ja reaalikoron sekä inflaation vaikutuksia osakkeiden tuottoihin kvintiileittäin. Käytetään FREDin, Goyalin sekä Shillerin dataa. Olen merkinnyt nykyisen tilanteen mustalla suorakulmiolla (FEDin korko 1,25%, reaalikorko -0,38%, inflaatio 1,63%). Sarakkeissa näkyvät nimellistuotot, kokonaistuotot, reaaliset kokonaistuotot, jokaisen kvintiilin ylituotto suhteessa historialliseen tuottoon kaikkien kolmen eri tuoton osalta sekä havaintojen lukumäärät. Bilellon artikkelia lähimpänä on TR10-sarake FED-INFL -kohdassa (tämä taulukko on toisin päin ja tuotto on hieman pidemmältä, kymmenen vuoden ajanjaksolta).


Kuten taulukosta näkyy, korkeat korot, korkea inflaatio ja ennen kaikkea korkeat reaalikorot ovat johtaneet korkeisiin tuottoihin seuraavalle kymmenelle vuodelle. Mutta matalatkin korot ovat johtaneet kohtalaisiin tuottoihin, eihän nykytilanteessa ole siis syytä huoleen? Korkotaso ei valitettavasti ole ainoa osakkeiden tuottoihin vaikuttava asia. Osakkeiden arvostustasot vaikuttavat tuleviin tuottoihin kaikista tekijöistä ehkä jopa eniten kymmenen vuoden ajanjaksolla. Tarkastellaan siis erilaisia arvostusmittareita (CAPE, P/B, osinkotuotto, P/E) eri korko- ja inflaatiotasoilla edellisen tarkastelun jatkeeksi.


Taulukosta näkyy, että arvostustasot ovat tyypillisesti olleet melko matalalla, kun korot ja inflaatio ovat olleet yhtä matalalla kuin nyt. Nykyisillä reaalikoroilla S&P 500 on kuitenkin ollut keskimäärin lähes 50% halvempi kuin nyt. Poimitaan reaalikorko-taulukosta CAPEn tasot ja tarkastellaan vielä niitä seuranneita tuottoja. Jotta saadaan riittävästi havaintoja, lasketaan tuotot eri CAPEille väliltä ±0,5.


Lisäksi verrataan tuottoja nykyiseen arvostustasoon alimmalla rivillä. Vaikka havaintoja on vain vähän näin korkeilla arvostustasoilla, ovat tulokset melko luotettavia niiden lineaarisuuden vuoksi. 

Nykyisen reaalikorkotason keskimääräinen arvostustaso on johtanut 6,6 prosentin reaalisiin kokonaistuottoihin. Vastaava luku nykyiseltä arvostustasolta on vain 0,5 prosenttia. Voimme siis päätellä tulevien tuottojen olevan todennäköisesti paljon matalammalla kuin 6,2 prosenttia, johon nykyinen reaalikorkotaso on ennen johtanut, sillä arvostukset ovat tällä hetkellä paljon korkeammat kuin historiassa. Vaikka matalat korot tukisivatkin osakkeita, tulee korkea arvostustaso todennäköisesti vaikuttamaan tuleviin tuottoihin enemmän kuin matalat korot, ja näin kumoamaan mahdolliset positiiviset vaikutukset.0 kommenttia:

Lähetä kommentti