21.4.2020

Pienten arvoyhtiöiden tuotto karhumarkkinoissa


Martin Paasi mainitsi Rahapodissa, että arvoyhtiöt tuottavat huonommin karhumarkkinoissa, ja että pienet arvoyhtiöt tulevat jälkijunassa muiden osakkeiden lähdettyä nousuun (1, 2). Aion tässä kirjoituksessa haastaa kyseiset väitteet tarkastelemalla historiallista dataa Yhdysvaltojen osakemarkkinoilta. Tarkoituksena on myös samaan aikaan tarkastella, miten pieniin arvoyhtiöihin sijoittaminen on tuottanut karhumarkkinoiden aikana ja jälkeen.

Käytettävä data on yhdistelmä Frenchin ja Shillerin kuukausittaista dataa vuosilta 1926-2020 ja koostuu kahdesta osasta, S&P 500:n sekä small cap value -strategian nimellistuotoista sisältäen osingot. Strategiassa osakkeet on jaettu pieniin arvoyhtiöihin jakamalla ne kuuteen eri laatikkoon: pieniin, keskisuuriin ja suuriin yhtiöihin sekä arvo- ja kasvuyhtiöihin P/B-luvun perusteella. Tämän jälkeen on sijoitettu halvempaan puoliskoon pienistä yhtiöistä.

Kyseisellä ajanjaksolla S&P 500 on tuottanut 10,1 prosenttia vuosittain, kun taas small cap value on tuottanut yli neljä prosenttiyksikköä enemmän, eli 14,3 prosenttia vuosittain (CAGR). Kysymys kuuluukin, onko pieniin arvoyhtiöihin sijoittaminen tuottanut huonommin karhumarkkinan alussa ja paremmin sen lopussa?

Tutkitaan asiaa piirtämällä kuvaaja jokaisesta datan sisältämästä karhumarkkinasta aloittaen karhumarkkinaa edeltävästä huipusta ja tarkastelemalla kymmenen vuotta kyseisestä huipusta eteenpäin.

Kuvat suurenevat klikkaamalla

Vihreällä näkyvä small cap value -osakkeisiin sijoittava strategia on tuottanut paremmin kymmenen vuoden aikajänteellä karhumarkkinaa edeltävästä huipusta kaikkien paitsi ensimmäisen karhumarkkinan jälkeen, keskimääräisen tuoton ollessa 217 prosenttia (12,2 prosenttia vuosittain) ja indeksin tuoton ollessa vastaavasti 79,7 prosenttia (6,0 prosenttia vuosittain). Strategia on siis tuottanut keskimäärin yli kaksinkertaisesti sen mitä indeksi kyseisillä ajanjaksoilla. Ennen karhumarkkinoiden loppua strategia on kuitenkin tuottanut vain noin puolet ajasta paremmin ja puolet ajasta huonommin kuin indeksi. Väite arvoyhtiöiden huonommasta tuotosta karhumarkkinoiden aikana voidaan siis tämän perusteella kumota ainakin pienten yhtiöiden osalta Yhdysvaltojen markkinoilla. Varsinkin pitkäaikaiselle sijoittajalle kyseinen strategia näyttää edelleen erittäin houkuttelevalta sisältäen myös itse karhumarkkinat.

Tarkastellaan seuraavaksi tuottoja karhumarkkinoiden pohjilta lähtien. Pohjia ei ole mahdollista ajoittaa, mutta tarkoituksena onkin sen sijaan vastata seuraavaan väitteeseen, jonka mukaan pienten arvo-osakkeiden tuotot tulevat jälkijunassa suhteessa indeksin osakkeisiin.


Suurimman osan ajasta pienet arvoyhtiöt eivät ole tuottaneet merkittävästi enemmän vasta karhumarkkinan loppuvaiheilla, vaan tuotto on yleensä ollut vahvaa pohjalta asti. Toisenkin väitteen voi siten kumota ainakin Yhdysvaltojen osakemarkkinoilla.

Strategia on tuottanut keskimäärin 21,3 prosenttia vuosittain eli 592 prosenttia kymmenessä vuodessa näillä ajanjaksoilla, kun indeksi on tuottanut 13,1 prosenttia vuosittain ja 242 prosenttia kokonaisuudessaan. Karhumarkkinan saavuttaessa pohjansa ei ole siten liian myöhäistä aloittaa sijoittaminen strategian mukaisesti. Strategia tuotti vähemmän kuin indeksi vain vuonna 2009 pohjansa saavuttaneessa laskumarkkinassa, ja silloinkaan tuottoero suhteessa indeksiin ei ollut suuri.

Arvosijoittaminen onkin tuottanut historiallisen huonosti juuri viimeisen kymmenen vuoden aikana, mutta yleensä pitkiä alituoton kausia ovat seuranneet korkeat tuotot (pdf). Myös nykyisessä karhumarkkinassa pienet arvoyhtiöt ovat tuottaneet huonommin kuin indeksi, mutta ihan hyvästä syystä. Vaikka emme voi vielä tietää onko pohja jo takanapäin, voimme todeta, että karhumarkkinoiden pohjalta pieniin arvoyhtiöihin sijoittaminen on tuottanut huomattavasti paremmin kuin indeksiin sijoittaminen. Myös ennen pohjia aloitettu strategian toteuttaminen on tuottanut huomattavasti indeksiä paremmin. Molemmat tekijät, eli keskiarvohakuisuus siitä, että pieniin arvoyhtiöihin sijoittaminen on tuottanut huonosti lähiaikoina, ja se että olimme tai olemme edelleen karhumarkkinassa nostavat kyseisen strategian yhdeksi parhaimmat lähtökohdat omaavaksi strategiaksi tälle vuosikymmenennelle.


1 kommentti

  1. Anonyymi4/22/2020

    Ostaisin SCV -etf:ä jos olisi olemassa parempia vaihtoehtoja kuin nykyiset 2 kääpiökokoista vaihtoehtoa. Kiitos hyvästä kirjoituksesta, Paul Merriman on tullut hyvin samankaltaisiin johtopäätöksiin blogeissaan vuosien ajan.

    VastaaPoista