17.3.2020

Katsaus historiallisiin karhumarkkinoihin ja tulevaisuuden seuraamuksista


Karhumarkkina on alkanut, ja lasku on ollut nopeaa ja kivuliasta. Tätä kirjoittaessani S&P 500 on laskenut lähes kolmekymmentä prosenttia huipuistaan alle kuukaudessa, ja Helsingin pörssi (OMXHPI) vielä enemmän, lähes neljäkymmentä prosenttia.

Tämän kirjoituksen tarkoituksena on näyttää, kuinka edellisistä karhumarkkinoista on selvitty kymmenen vuoden aikajänteellä huipun jälkeen. Valitsin kyseisen aikajänteen koska uskon, että osakkeisiin ei tulisi sijoittaa varoja, joita tarvitsee kymmenen vuoden sisään. Tuottojen tappiollisuuden mahdollisuus vähenee merkittävästi aikajänteen kasvaessa, ja positiivisten tuottojen mahdollisuus kyseisellä aikajänteellä on ollut lähes yhdeksänkymmenetä prosenttia Yhdysvaltojen osakemarkkinoilla vuodesta 1928 lähtien. Vastaavasti huonoin vuosituotto kymmenen vuoden aikana on ollut noin neljä prosenttia negatiivinen (lähteet).

Tarkasteluun olen valinnut Yhdysvaltojen osakemarkkinat, sillä sieltä on saatavilla pisimmästä päästä oleva pörssihistoria, alkaen vuodesta 1871. Oletuksena on, että sijoittajien tapa panikoida ei ole muuttunut merkittävästi viimeisen sadanviidenkymmenen vuoden aikana, mikä on hyvinkin uskottavaa. Suurin muutos on todennäköisesti tapahtunut sijoittajien luonteen sijaan siinä, miten paniikit leviävät, johtuen muutoksista tiedon etenemisessä. Näin ollen karhumarkkinat saattavat olla nopeampia ja syvempiä kuin aikaisemmin.

Käyttämäni data on kuukausittaista kokonaistuottodataa, joten voi olla, että osa lyhyistä, alle kuukauden kestäneistä karhumarkkinoista ei näy datassa. Tarkastellaan ensiksi datasta löytyneitä neljäätoista eri karhumarkkinaa ja niiden nimellistuottoja. Musta poikkiviiva kuvastaa karhumarkkinan määritelmän rajaa, eli markkinaa, joka on laskenut kaksikymmentä prosenttia. Tuottoa kuvaavan viivan sininen tai punainen väri kuvastaa sitä, onko markkinan tuotto ollut positiivinen karhumarkkinaa edeltävästä huipusta kymmenen vuoden päähän.

Kuvat suurenevat klikkaamalla

Vain kaksi karhumarkkinaa eivät palautuneet kymmenessä vuodessa karhumarkkinaa edeltävän huipun ylitse. Yllätyksettömästi kyseessä olivat vuonna 1929 ja 2000 huippunsa saavuttaneiden kuplien jälkeiset karhumarkkinat. Huomaa, että näitä kuplia edeltävät nousumarkkinat näkyvät myös graafissa kyseisten kuplien edeltävinä graafeina, sillä molemmat alkoivat karhumarkkinoista.

Alla on sama graafi reaalituotoin, eli inflaatio huomioon ottaen. Huomaa, että karhumarkkinan raja on määritelty nimellistuotoin, joten osa tuotoista ei näyttäisi laskevan alle karhumarkkinan rajan deflaatiosta johtuen.


Reaalituotoin neljä karhumarkkinaa ei palautunut kymmenen vuoden sisään huippunsa saavuttamisen jälkeen. Historiallisesti katsottuna on siis ollut yli seitsemänkymmenen prosentin mahdollisuus, että karhumarkkinaa edeltävästä huipusta on palauduttu täysin kymmenen vuoden aikajaksolla inflaatio huomioon ottaen.

Tarkastellaan seuraavaksi karhumarkkinoiden pituutta vertaamalla niitä indeksiin. Karhumarkkinaa edeltävästä huipusta aina kyseisen huipun ylittämiseen asti kestävä aikajakso on merkitty punaisella.


Alla olevassa taulukossa on hieman tilastoja keskimääräisen ja ankarimman karhumarkkinan kestosta ja syvyydestä.

Keskimääräinen pudotus -33.9 %
Maksimipudotus -81.8 %
Keskimääräinen kesto vuosissa 3.95
Pisin kesto vuosissa 15.33
Keskimääräinen laskun kesto 1.45
Pisin laskun kesto 2.75
Kuten taulukosta näkyy, tämänhetkinen karhumarkkina on jo keskimääräisen kokoinen, mutta ei läheskään keskimääräisen pituinen. Tarkastellaan vielä viimeiseksi itse laskuja ja niiden syvyyksiä. Musta viiva kertoo jälleen karhumarkkinan rajan.


Noin puolet laskuista ovat olleet yhtä suuria kuin nykyinen lasku. Huomaa, että data ulottuu vain vuoden 2019 loppuun, joten nykyistä laskua ei näy graafeissa. Yllä olevasta graafista voi myös huomata sen, että laskut ovat olleet suurempia silloin kun arvostukset ovat olleet korkeammalla. Laskujen koko näyttää myös kasvaneen ajan myötä, mikä saattaa johtua korkeista arvostustasoista mutta myös edellä mainitusta paniikkien nopeammasta leviämisestä.

Yhteenvetona nykyinen karhumarkkina on ollut raju ja lyhyt. Yhdysvalloissa arvostukset ovat edelleen melko korkealla, joka saattaa tehdä palautumisesta heikomman. Historiallisesti tarkasteltuna suurin osa karhumarkkinoista on kuitenkin palautunut kymmenen vuoden aikajaksolla. Maailma palautuu kyllä ennalleen, todennäköisesti pörssikurssit edellä. Kyse on vain siitä, että kestääkö palautumisessa kuukausia vai vuosia.


1 kommentti

  1. Gotler3/18/2020

    Tämä oli mielenkiintoinen lista kursseista vuosikymmenien aikana. Hyvin seuraillut.

    VastaaPoista