3.1.2016

Osinkoaristokraattien analysointi ja backtest


Esimerkiksi Nordnetin Jukka Oksaharju painottaa sijoitusstrategiassaan pitkällä aikavälillä osinkojaan kasvattavia yhtiöitä, mutta osinkoaristokraatti-ETF:t eivät ole päihittäneet vertailuindeksiään vaikka itse strategia onkin tuottanut hyvin (mm. kulut alentavat ETF:n tuottoa). Backtestaus on tuottanut tulosta Yhdysvalloissa, joten tarkastelen vielä osinkoaristokraatteja Helsingin pörssissä.Omassa analyysissä on otettava huomioon se, että arvo-osakkeet ovat hävinneet kasvu-osakkeille finanssikriisin jälkeen. Kasvu-osakkeet harvemmin kasvattavat osinkoaan kymmenen vuotta putkeen.

Yksikään Helsingin pörssin yhtiöistä ei ole kasvattanut osinkoaan viittätoista vuotta putkeen. Siksi valitsin analyysin kohteeksi osakkeet, jotka ovat maksaneet kyseisellä aikavälillä osinkoa jokaisena vuotena. Pääomanpalautukset on laskettu osingoiksi, ja on myös huomionarvoista, että omien osakkeiden ostamista ei ole otettu huomioon, mutta se näkyy osakkeen tuotossa. Suomessa tällä ei ole niin väliä, mutta esimerkiksi Yhdysvalloissa takaisinostoihin käytetään jo enemmän rahaa kuin osinkoihin.

39 yhtiötä on maksanut osinkoa joka vuosi 2000-2014. Useimmiten osingot kasvoivat seuraavilla yhtiöillä:

Yhtiö Kertoja
Nordea 12
Yit 12
Nokian renkaat 11
Teleste 10
Huhtamäki 10
Sampo 10
Tarkastellaan kymmentä eniten osinkoaan kasvattanutta yhtiötä jaksolla 2000-2014  ja verrataan sitä vuoden 2015 tuottoon, ja tehdään tämä sama jaksolla 2000-2013, vuoden 2014 tuotolla ja niin edelleen. Vaihdetaan siis yhtiöt tarvittaessa joka vuosi, niin että vain useimmiten osinkoaan kasvattaneisiin sijoitetaan. Tulokset näyttävät tältä:

Vuosi Top10 Top39
2015 21% 8%
2014 -5% 1%
2013 9% 22%
2012 34% 19%
2011 -25% -18%
CAGR 7% 5%

Viimeisinä viitenä vuotena osinko-osakkkeissa osingon kasvu ei siis ole ollut mikään ratkaiseva tekijä. Useimmiten osinkoja kasvattaneet tuottivat keskimäärin 7% vuodessa, kun harvemmin kasvattaneet tuottivat 6% keskimäärin vuodessa. Vuonna 2009 osinko kasvoi vain muutamalla yhtiöllä (kyseiset yhtiöt ovat myös tuottaneet tuplasti muihin verrattuna), joka näkyy valkoisena pystyviivana oikeanpuoleisessa kuvaajassa.

Pidän itse enemmän omien osakkeiden takaisinostoista verotuksen takia, mutta samoin kun osinkojen uudelleensijoittamisessa, on niissä yksi suuri ongelma. Arvostukset tapaavat olla korkealla kun pörssiyhtiöillä menee hyvin ja on paljon kassaa, jolloin yhtiöt ostavat omia osakkeitaan kalliilla. Tekee hyvää tuotolle kun halvat yhtiöt ostavat halvalla omia osakkeitaan. On myös havaittu, että yli 5% omista osakkeistaan vuoden sisällä ostaneet ovat tuottaneet ylituottoa.


0 kommenttia:

Lähetä kommentti